Vizyon & Misyon

 
VİZYON
Tufan Demir Çelik en iyi kalitede hizmet ve ürünleri sunarken gelişmek için her türlü fırsatın takipçisi olacaktır.

MİSYON
Yere ve zamana bakmaksızın müşteriler için katma değer yaratmak.
                                                                                                                                      
Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği               
Lazer kesim sektöründe faaliyet gösteren Tufan Demir Çelik'te:

Müşteri ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini belirleyerek yerine getirmek, ve müşteri memnuniyetini sürekli tutmak,
Kaliteli üretim için birimler arasındaki uyumu sağlamak, ve her zaman yüksek kalite hammaddeyi tercih etmek,
En yüksek kalitede hizmet için çalışanlarımızı kalite kontrol, sağlıklı iş alanı uygulamaları ve güvenliği konularında devamlı eğitmek,
Çevre kirliliğine karşı iç ve dış etkenleri aza indirerek, iş sağlığı ve çevre güvenliğe dair bütün yasal gerekliliklere uyum sağlamak,
Çalışanlarımıza çağdaş organizasyon altyapısı, çalışma ortamı, yazılım/donanım, destek hizmetleri, ve yeni ekipmanlar sunarak kaynakları etkin bir şekilde kullanmak,
Tüm birimlerde sürekli gelişimi ön planda tutmak için takım çalışmasına önem vermek, gelişime ve yeniliklere açık olmak kalite politikamızdır.
 
FİRMA DEĞERLERİ
Dürüstlük ve ahlâki sorumluluk
Müşteri odaklılık
Sürekli gelişim
   
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
     İHSAN DANACIOĞLU